+421 904 629 463 info@karavanomdosveta.sk

Rezervácie

nájdi si svoj karavan a volný termín

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov
Adresa našej webovej stránky je: https://karavanomdosveta.sk. Spoločnosť KAJAN KEMP s.r.o., so sídlom: Poľovnícka 22, 900 29 Nová Dedinka, IČO: 51 271 893, prevádzkovateľ internetovej stránky www.karavanomdosveta.sk prehlasuje, že spracováva osobné údaje v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v súlade so všeobecným nariadením EÚ o ochrane osobných údajov 2016/679 známym ako GDPR ( General Data Protection Regulation).

Aké údaje sa zhromažďujú?
Pre realizáciu obchodnej transakcie od Vás potrebujeme získať meno a priezvisko, adresu trvalého pobytu, telefónny kontakt, mailový kontakt, meno osoby, ktorá bude oprávnená viesť motorové vozidlo, ak nejde o rovnakú osobu. V prípade firmy potrebujeme názov firmy, IČO, DIČ a kontaktnú osobu, fakturačnú adresu, prípadne doručovaciu, telefónny kontakt a mailový kontakt. Pri prevzatí vozidla od Vás potrebujeme predložiť a skopírovať doklad totožnosti a vodičské oprávnenie.

Prečo sa tieto údaje zhromažďujú?
Pre realizáciu obchodnej transakcie medzi Vami a našou spoločnosťou potrebujeme komunikovať mailom a následne telefonicky, preto potrebujeme poznať vyššie spomenuté údaje. Tieto údaje získavame od Vás prostredníctvom telefonického kontaktu, mailového kontaktu, kontaktu priamo zo stránky cez kontaktný formulár alebo pri vyplnení objednávkového formulára, a to buď trvalo alebo dočasne.

Súbory cookies, zásady ich používania
Za účelom zlepšenia poskytovaných služieb pre Vás využívajú naše stránky súbory cookies. Sú to malé textové súbory, ktoré sa umiestnia v počítači alebo zariadení pri návšteve našej web stránky. Používaním súborov cookies nedochádza k porušovaniu zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, nakoľko ich používaním nezhromažďujeme osobné údaje a ani ich neposkytujeme tretím stranám. Každý užívateľ prezeraním našej web stránky súhlasí s ich používaním a ukladaním do jeho prehliadača. O tejto skutočnosti je upozornený pri návšteve našej web stránky a svoj súhlas prejavuje prezeraním našej web stránky ďalej. Používanie súborov cookies je možné nastaviť pomocou Vášho internetového prehliadača. Súbory cookies môžete kontrolovať alebo zmazať, v takom prípade však pravdepodobne budete musieť pri každej návšteve webovej lokality manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby a funkcie nemusia správne fungovať.
Tieto web stránky používajú súbory cookies na zapamätanie si používateľských nastavení, pre lepšie prispôsobenie reklám záujmom návštevníkov a pre nevyhnutnú funkcionalitu webstránok.
Ak pridáte komentár na našej stránke, môžete súhlasiť s uložením Vášho mena, e-mailovej adresy a webovej stránky do súborov cookies. Je to pre Vaše pohodlie, aby ste nemuseli opätovne vypĺňať Vaše údaje znovu pri pridávaní ďalšieho komentára. Tieto súbory cookies sú platné jeden rok.
Ak navštívite našu stránku prihlásenia, uložíme dočasné súbory cookies na určenie toho, či Váš prehliadač akceptuje súbory cookies. Tieto súbory cookies neobsahujú žiadne osobné údaje a sú odstránené pri zatvorení prehliadača.
Pri prihlásení nastavíme niekoľko súborov cookies, aby sme uložili Vaše prihlasovacie údaje a nastavenia zobrazenia. Prihlasovacie cookies sú platné dva dni a nastavenia zobrazenia jeden rok. Ak zvolíte možnosť „zapamätať“, Vaše prihlásenie bude platné dva týždne. Pri odhlásení sa z Vášho účtu sú súbory cookies odstránené.
Pri úprave alebo publikovaní článku budú vo Vašom prehliadači uložené dodatočné súbory cookies. Tieto súbory cookies neobsahujú žiadne osobné údaje a odkazujú iba na ID článku, ktorý ste upravovali. Súbory sú platné 1 deň.

Vložený obsah z iných webových stránok
Články na tejto webovej stránke môžu obsahovať vložený obsah (napr. videá, obrázky, články, odkazy a pod.). Vložený obsah z iných stránok sa chová rovnako, akoby návštevník navštívil inú webovú stránku.
Tieto webové stránky môžu o Vás zbierať osobné údaje, používať súbory cookies, vkladať treťo-stranné sledovanie a monitorovať Vašu interakciu s vloženým obsahom, vrátane sledovania Vašej interakcie s vloženým obsahom, ak na danej webovej stránke máte účet a ste prihlásený.

S kým zdieľame vaše údaje
Vaše údaje nezdieľame so žiadnou treťou stranou. V prípade, že našej spoločnosti bude doručená výzva, resp. pokuta v čase, kedy ste vozidlo užívali na základe zmluvy, Vaše údaje sme oprávnení poskytnúť príslušným orgánom na vybavenie veci.

Ako dlho uchovávame vaše údaje
Pri pridávaní komentára, komentár a jeho metaúdaje sú uchovávané oddelene. Vďaka tomu vieme automaticky rozpoznať a schváliť akékoľvek súvisiace komentáre bez toho, aby museli byť podržané na moderáciu.
Pre používateľov, ktorí sa zaregistrujú na našich webových stránkach (ak takí existujú), ukladáme aj osobné údaje, ktoré poskytujú, do ich užívateľského profilu. Všetci používatelia môžu kedykoľvek zobraziť, upraviť alebo odstrániť svoje osobné údaje (okrem zmeny používateľského). Správcovia webových stránok tiež môžu zobraziť a upraviť tieto informácie.

Aké práva máte nad svojimi údajmi

Ak na tejto webovej stránke máte účet, alebo ste tu pridali komentár, môžete požiadať o export Vašich osobných údajov, ktoré o vás ukladáme, vrátane údajov, ktoré ste nám poskytli. Môžete tak isto požiadať o vymazanie osobných údajov. To sa ale netýka údajov, ktoré o Vás musíme uchovávať z administratívnych, právnych alebo bezpečnostných dôvodov.

Kam posielame vaše údaje
Komentáre návštevníkov môžu byť kontrolované prostredníctvom automatizovanej služby na detekciu spamu.

Podmienky ochrany osobných údajov (GDPR-2016/679)

Základné ustanovenia

1. Prevádzkovateľ osobných údajov podľa čl: 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len „GDPR“) je spoločnosť KAJAN KEMP s.r.o., so sídlom: Poľovnícka 22, 900 29 Nová Dedinka, IČO: 51 271 893, prevádzkovateľ internetovej stránky www.karavanomdosveta.sk, (ďalej len „prevádzkovateľ“).
2. Kontaktné údaje prevádzkovateľa: KAJAN KEMP, s.r.o., Poľovnícka 22, 900 29 Nová Dedinka, info@karavanomdosveta.sk, karavanomdosveta.sk@gmail.com, tel: +421 904 629 463, +421 903 455 889
3. Osobnými údajmi sú údaje týkajúce sa identifikovanej fyzickej osoby alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora, iného identifikátora, ako je napr. meno, priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor alebo na základe jednej alebo viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú identitu, fyziologickú identitu, genetickú identitu, psychickú identitu, mentálnu identitu, ekonomickú identitu alebo sociálnu identitu.
4. Spracovanie osobných údajov je vykonávané Správcom.
Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov
Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytli, alebo osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ získal na základe plnenia Vašej objednávky a v rozsahu nevyhnutnom pre plnenie zmluvy.

Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov
1. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je plnenie zmluvy medzi Vami a prevádzkovateľom podľa čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzavretím zmluvy.
2. Účelom spracovania osobných údajov je vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom; pri objednávke vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno, priezvisko, adresa, kontaktné údaje – telefónny kontakt, email), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou na uzatvorenie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné uzatvoriť zmluvu alebo ju zo strany prevádzkovateľa plniť, prípadne zasielanie oprávnených obchodných ponúk, akciových ponúk a vykonávanie ďalších marketingových aktivít.
3. Zo strany prevádzkovateľa neprichádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 GDPR. S takým spracovaním ste poskytli svoj výslovný súhlas.

Doba uchovávania osobných údajov
Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom a uplatňovaní nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu); po dobu, kým je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najviac 5 rokov, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže a skartuje.
Vaše práva

Za podmienok stanovených v GDPR máte
– Právo na prístup k svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR
– Právo opravy osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, prípadne obmedzenie spracovania podľa čl. 18 GDPR
– Právo na výmaz osobných údajov podľa čl. 17 GDPR
– Právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa čl. 21 GDPR
– Právo na prenositeľnosť údajov podľa čl. 20 GDPR
– Právo odvolať súhlas so spracovaním údajov písomne alebo elektronicky na adresu alebo email prevádzkovateľa uvedený vyššie
Máte takisto právo podať sťažnosť na Úrad pre ochranu osobných údajov v prípade, ak sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

Zabezpečenie osobných údajov
Prevádzkovateľ vyhlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie osobných údajov. Prevádzkovateľ prijal technické opatrenia na zabezpečenie dátových úložísk, úložísk osobných údajov v listinnej podobe, zabezpečeného prístupu na web, šifrovanie hesiel zákazníkov v databáze, pravidelných aktualizácií systému, pravidelné zálohovanie systému. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že k osobným údajom nemajú prístup žiadne iné osoby, okrem prevádzkovateľa.

Záverečné ustanovenia
1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený s podmienkami ochrany osobných údajov, a že ich v celom rozsahu prijímate.
2. S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom formulára.
3. Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov vždy zverejní na svojich internetových stránkach.